Skip to content
歷屆理監事

第一屆理監事名單 (民國108-111年)

職    稱 姓  名
理 事 長黃志彰
常務理事王冬成
常務理事廖哲民
常務理事高原
常務理事張萬方
理    事黃添坤
理    事唐琦
理    事劉煜炤
理    事吳岳霖
理    事林彥伯
理    事林雍智
理    事羅昌偉
理    事洪建興
理    事劉任適
理    事吳正義
常務監事黃瓊慧
監    事郭岳樺
監    事洪祈存
監    事楊志安
監    事黃鉑翔